top of page

VOORWAARDEN 

 

Intake en begeleiding

De begeleiding vindt plaats op basis van een intake die aan het begin van de eerste afspraak plaatsvindt. Zo’n eerste consult duurt daarom ook gemiddeld een half uur langer. Op grond van de intake en de eerste behandeling maak ik een behandelplan. Meestal begin ik met minimaal 3 behandelingen om vervolgens te evalueren en vervolgafspraken te maken als dat nodig blijkt. Afronding van het behandeltraject gebeurt in overleg tussen de cliënt en mij.

 

Klachtenreglement

Mocht je ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag van jouzelf. Hopelijk kunnen we erover in gesprek gaan zodat we met elkaar een oplossing kunnen vinden. Komen we er samen niet uit, dan kan je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de BATC.

 

Afzeggen of verzetten van de afspraak

Tijdig verzetten van een afspraak is natuurlijk mogelijk, telefonisch of per mail.

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden.

Bij annulering binnen 24 uur houdt Onderhanden zich het recht een sessie in rekening te brengen.

 

Vertrouwelijkheid en Privacy

Uiteraard zal ten allen tijde de privacy en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Met derden wordt alleen overlegd na overleg met de betreffende cliënt. Ik heb geheimhoudingsplicht net als andere behandelaars in de (para/peri) medische gezondheidszorg. De enige reden om met deze plicht te breken is als er gevaar dreigt voor anderen of de persoon in kwestie. 

 

In het kader van nieuwe wetgeving rondom privacy is met ingang van 25 mei 2018 de AVG van kracht (Algemene Verordering Gegevensbescherming). Deze verordening vervangt de oude Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Ik zal absoluut vertrouwelijk met je gegevens omgaan.  Voor meer informatie lees mijn 

bottom of page