top of page
Logo BATC 53KB.png

Vijf natuurgerichte principes

 

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat ik mijn cliënt op een holistische wijze benader. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

De som van de vijf natuurgerichte principes leidt tot een betere levenskunst.

Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat 'niet zichtbaar' is, denk bijvoorbeeld aan de 'lege ruimte' om ons heen, onze chakra's en ons auraveld.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra's en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

 

Ik zorg er voor dat ik goed geaard ben tijdens mijn werk. De chakra's op de voet en/of op de rug neem ik vaak mee in mijn behandelingen. Ook besteed ik aandacht aan de meridianenstroom. De technieken die ik primair inzet om de energiedoorstroming te bevorderen zijn: reiki, meridiaantherapie, kayotima shiatsu. Overigens zorgt elke behandelvorm, die ik kies voor de specifieke cliënt, voor het verbeteren van de energiestroom in het lichaam. (Voetreflexzonetherapie, bindweefselmasssage, klassieke massage).

Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

 

Al mijn behandelingen zijn in essentie een prikkeloverdracht. Aan mij de taak om de juiste prikkels te geven, de juiste technieken te kiezen, in de juiste dosering, zodat het zenuwstelsel in balans kan komen en het herstelvermogen vergroot kan worden. Dit kan de klacht oplossen of verminderen.

Drainage

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van deze stoffelijke ballast.

 

Het lymfestelsel is een afvoerend systeem. Lymfevocht ontstaat in weefsels en neemt vloeistof en afvalstoffen op alle plekken in je lichaam op. Het werkt als een filter. Door de techniek van lymfedrainage worden afvalstoffen die zich ophopen beter, sneller en grondiger afgevoerd. Lymfedrainage geeft een extra impuls aan de lymfeknopen en lymfevaten zodat zij hun zuiverende werk kunnen doen. Ook klassieke massage en voetreflexzonetherapie kunnen drainerend werken. Essentiële oliën bevorderen de drainage bevorderen, evenals bepaalde voedingsmiddelen.

Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam.

 

Voeding is heel belangrijk. Het is de energie die we tot ons nemen en die ons bouwstenen geeft voor het functioneren. Voeding is een vast onderdeel van mijn anamnese, omdat een verkeerd voedingspatroon informatie geeft over welke organen, meridianen, belast zijn en dus blokkerend kunnen werken in de energiedoorstroming. Meridiaantherapie, voetreflexzonetherapie, bindweefselmassage en lymfedrainage kunnen bijdragen aan een verbeterde voedselopname.

Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

 

Lichaam en geest zijn één. De psyche is zo verbonden met de veelal fysieke klachten die zich openbaren en waarvoor therapie wordt gevraagd. Wat vertelt je gedrag over je? Wat vertellen je gedachten, je gevoelens over je gedrag en wat doet dat in je lichaam? Welke patronen zie je? Wat dient je en wat dient je niet (meer). Wat is van nut en wat niet (meer)? Aandacht hiervoor is een vast onderdeel van mijn behandelingen, zowel in de anamnese , de gekozen aanpak als de evaluatie. Aanraking met aandacht van (het orgaan) de huid staat voorop. Dat is van invloed op het oxytocineniveau en dus op de stresshormoonhuishouding. Zo werkt het ook door in de psyche. Met name klassieke massage, lymfedrainage, voetreflexzonetherapie, kayotima shiatsu hebben een gunstige invloed op de helende samenwerking van lichaam en geest. Zeker als daarnaast aandacht wordt besteed aan de chakra's en meridianen.

bottom of page